Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych

Bydgoszcz
13-14 października 2023

IV konferencja naukowo-szkoleniowa

Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych

Polskiej Grupy Narodowej
Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
(Polish National Group of The International Society for Clinical Biostatistics)

oraz

Katedry Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych
Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

 

Konferencja w Toruniu